کاربر گرامی ابتدا گروه مورد نظر خود را انتخاب کرده سپس سرویس مورد نظر خود را انتخاب فرمایید. سرویسهای طلایی دارای ضریب اشتراک (شیرینگ) 1 به 1 می باشد و سرویس ها نقره ایی دارای ضریب اشتراک (شیرینگ) 1 به 4 می باشد
نوع سرویس
-
قیمت واحد
-
جمع کل
-
تمدید اشتراک خرید حجم میزان اعتبار ریز مصرف

تمدید اشتراک فعلی و یا تغییر اشتراک

موارد زیر را تکمیل نمایید :

خرید ترافیک و حجم اضافه

برای افزایش حجم پس از وارد کردن نام کاربری و انتخاب میزان ترافیک پرداخت را بزنید:

بررسی میزان اعتبار و حجم باقی مانده

در این قسمت می توانید میزان اعتبار اشتراک خود را بررسی کنید:

بررسی

اطلاعات پرداخت

پرداخت
قابل پرداخت با کارت بانک‌های:‌